De lokala myndigheterna: kan de ingripa?

Många känner sig inte säkra på internet. Detta med all rätt. Man hör om människor som blivit utsatta för identitetsstölder, kapade konton och andra kränkningar av ens privatliv. Finns det något eller någon som skyddar oss? Eller måste vi helt och hållet ta vårt eget ansvar?

Enligt den svenska folkrätten garanterar regeringsformen (1974:152) att dina privata uppgifter ska vara skyddade mot andra som är ute efter dem för onda syften. Den Svenska Datainspektionen ska alltså kunna upptäcka hot mot ditt privatliv. För att denna förmåga ska vara till nytta så har datainspektionen rätt att gå in och hindra dem som försöker komma åt dina privata uppgifter. Det gör de bara om det ser ut som att det handlar om en kränkning av din personliga integritet. 

Detta betyder såklart inte att vi kan släppa vårt eget ansvar helt. Vi måste fortfarande vara försiktiga när vi hanterar våra privata uppgifter både på nätet och ute i samhället.

(Visited 22 times, 1 visits today)