Farorna med övervakningssamhället

Vilka är farorna med övervakningssamhället? Finns det även några fördelar? Sedan några år tillbaka lever vi i ett övervakningssamhälle. Några av oss tycker det är bra att exempelvis regeringen kan kontrollera vad vi gör på internet. Andra menar att det är integritetskränkande. Redan på 1970-talet fanns en oro för övervakningssamhället. Man oroade sig för att datorerna skulle registrera våra åsikter och vad som då skulle hända med den personliga integriteten. Idag är vi där. Det har till och med gått så långt att Regeringen vill kartlägga våra sexvanor. Var går egentligen den privata sfären? Debatten om övervakning blossar upp med jämna mellanrum. Sedan 2013 har dock debatten varit både högljudd och ständigt förekommande. Debatten fick nytt bränsle i och med visselblåsaren Edward Snowden. I maj 2013 lämnade han sitt hem och hade då med sig 200 000 hemligstämplade dokument. Dokumenten innehöll information om övervakningar av både politiska grupper och av privatpersoner. Informationen hade samlats in av hans före detta arbetsgivare NSA: National Security Agency, genom telefonavlyssning och sociala medier. Internet och all den teknik som vi omger oss med idag öppnar upp för många möjligheter men bidrar även till att dina aktiviteter registreras.

Övervakningssamhället breder ut sig

(Visited 70 times, 1 visits today)