Förföljelsemani

Förföljelsemani eller paranoia som det också kallas för, är ett sjukligt tillstånd som behöver vårdas. Om du bor i Stockholm kan psykologerna på ahum.se hjälpa dig. De har lång erfarenhet och stor kunskap om olika psykiska tillstånd. Tveka inte att söka råd och hjälp om du mår dåligt eller misstänker att du lider av paranoia. Symptomen som är sjuklig misstänksamhet mot andra och en känsla av att vara förföljd, ingår hos en rad olika sjukdomar och psykiska tillstånd. Ett exempel är schizofreni. Förföljelsemani kan också uppträda vid psykos och brukar då även innebära syn- och tankehallucinationer. En vanlig typ av förföljelsemani i vårt moderna samhälle är att vi övervakas via mobiler och att någon följer våra steg och aktiviteter genom övervakningskameror i det offentliga rummet. Det finns olika typer av paranoia och en av dem är hypokondri. Det betyder att du som person är sjukligt orolig över att ha drabbats av sjukdomar. Oavsett anledning och hur förföljelsemanin yttrar sig finns det hjälp att få.

Ung kvinna håller för ansiktet

(Visited 1 times, 1 visits today)