Kakor på nätet

Det var inte många år sedan kakor var ett okänt begrepp, men på senare år har det figurerat i de flestas vardag. Kort sagt innebär det att internetsidan som man besöker använder personlig data för anpassa vad som visas. Allt detta gör man naturligtvis för att bättre lära känna sina kunder och förstå marknaden. Söderberg och partners har en väldigt bra sida, veckoanalysen.se, där man kan hålla sig uppdaterad på marknadstendenser och det ekonomiska läget.

Vad lagen säger har enligt många varit en gråzon, vilket är en av anledningarna till att GDPR-lagen togs fram då alla hemsidor inte har lika rena intentioner. Detta betyder nödvändigtvis inte att färre kakor florerar på internet, utan helt enkelt att hemsidor numera är skyldiga att be besökaren om tillåtelse för att använda sig av dennes data. Huruvida detta är övervakning eller inte från ett rent moraliskt perspektiv kan debatteras, men lagen begär inte mer än att användaren klickar okej.

Datorskärm, mus och tangentbord

(Visited 1 times, 1 visits today)