Övervakad på jobbet

Det blir ju allt vanligare med övervakning på jobbet, chefen vill ha koll och veta vad du gör när du arbetar vilket i och för sig är förståeligt. Det finns dock regler och lagar som styr vilken typ av övervakning som får ske. Jobbar du till exempel inom hemtjänsten har det blivit allt vanligare att personalen har en speciell sorts penna som man använder för att bocka av när man besökt en vårdtagare. Då kan chefen se var man har varit och hur länge man stannade där. Det blir också allt vanligare med övervakningskameror som filmar dig på arbetsplatsen och i dessa fall måste arbetsgivaren följa kamera-övervakningslagen. För det mesta är detta inget problem, så länge man gör sitt jobb på ett korrekt sätt har man ju inget att dölja. Om man däremot surfar privat på lunchrasten och hamnar på www.greatdays.se så är ju ingen skada skedd, kanske man till och med hittar något kul till nästa personalfest!

Övervakningskameror på vägg
Kvinna som arbetar vid dator

(Visited 1 times, 1 visits today)