Personlig integritet på anstalt

Ett fängelsestraff påverkar individen mycket. Internen har inte möjlighet att skydda sin integritet på samma sätt som människor ute i samhället. Tillvaron på en anstalt är mycket styrd och internerna övervakas konstant. Insmugglade mobiler skapar en risk för bild- och ljudupptagningar i privata situationer, upptagningar som kan spridas på nätet. Internen registreras också i digitala register i samband med straffet. En viktig roll för att skapa trygghet under fängelsevistelsen spelar socionomer. De kan hjälpa internen genom att ge möjlighet att prata om situationen och reda ut problem. Socionomen hjälper också internen med att förbereda för tillvaron efter fängelsevistelsen. Genom att se en möjlig framtid kan det bli lättare för internen att acceptera fängelsevistelsens övervakning. Att arbeta som socionom på en anstalt är givande då man träffar personer med mycket olika bakgrund och hjälper dem genom en svår tid. lediga jobb socionom finns inom många områden.

Övervakningskamera på fängelse

(Visited 1 times, 1 visits today)