Personlig integritet på nätet

Medan internet tar stora steg mot att bli fullkomligen genomsyra varenda del i vårt samhälle höjs nu också röster om personlig integritet på nätet. Internet är trots allt öppet för nästan alla och merparten vet inte hur man beskyddar sig själv och den information som finns på de miljoner av sidor som finns och skapas var dag. Det är inte bara kriminella gäng och farliga organisationer som vill åt din information, även företag och regeringar kan vara intresserade av att känna till dina internetvanor och kommunikation. I samband med att visselblåsaren Edward Snowden i 2013 läckte sekretessbelagda dokument blev hela världen informerad om att USA bedrev övervakningsprojekt av enorma proportioner. Han skulle också lägga fram bevis på att USA, tillsammans med Storbritannien, bedrev hacking mot resten av världen. I en utfrågning i EU-parlamentet anklagade journalisten Duncan Campbell svenska FRA (försvarets radioanstalt) för att vara i maskopi med både Storbritannien och USA. Dokument, hävdade Campbell, visar att FRA är den viktigaste samarbetspartner vid sidan av de engelskspråkiga länderna och tillåtit övervakning av internettrafik i Sverige. Med så många attacker på personlig integritet på nätet, hur kan man skydda sig? ”Rätt hanterad är kryptering en av få saker som faktiskt funkar”, sade Edward Snowden själv efter sina avslöjanden. Det finns programvara som exempelvis krypterar dina mail och skyddar mot snokande ögon. Andra tips för att skydda mot intrång och ha kvar en personlig integritet på nätet är att använda program som har stängd källkod och att välja programvara med gott rykte. Personlig integritet på nätet är en het debatt och då internet fortfarande är en relativt ny uppfinning och i ständig utveckling kommer ämnet vara på tapeten även i framtiden.

(Visited 105 times, 1 visits today)