Roaming i utlandet

När det inte längre är tilläggsavgifter för dataanvändning inom EU och EES försvinner för många motivationen till att sätta sig in i vad roaming innebär och ifall den någonsin behöver stängas av eller sättas på. Dock bör man vara medveten om att alla länder inte tillämpar reglerna kring datatrafik och GDPR (trots EU-reglering) på samma vis som i Sverige och man bör tänka två gånger innan man använder internet utomlands.

Symbol för wifi

(Visited 1 times, 1 visits today)