Kameraövervakningslagen – integritet kontra brottsprevention

Det finns många aktuella frågor att diskutera i samhället. Men brott och straff har alltid intagit en särskilt viktig position. Så är fallet även idag när den grova brottsligheten har sjunkit till rekordlåga nivåer – om man lyssnar på experterna inom ämnet, vill säga, och inte bara läser dagstidningar. Idag förs även mycket diskussioner om […]