Farorna med övervakningssamhället

Vilka är farorna med övervakningssamhället? Finns det även några fördelar? Sedan några år tillbaka lever vi i ett övervakningssamhälle. Några av oss tycker det är bra att exempelvis regeringen kan kontrollera vad vi gör på internet. Andra menar att det är integritetskränkande. Redan på 1970-talet fanns en oro för övervakningssamhället. Man oroade sig för att […]