Telefonavlyssning

Telefonavlyssning syftar till övervakningen av en telefonlinje, ofta i hemlighet. I demokratiska länder behöver du gå igenom en längre process för att som myndighet eller rättsväsende ägna dig åt telefonavlyssning. Denna aktivitet är högst inkräktande på privatlivet, därmed behövs det argumenteras för att det inte finns någon annan åtgärd där man kan få tag i […]