Vad är FRA lagen

Vad är FRA lagen? Alla har vi hört talas om den, men det är inte särskilt många som är medvetna om dess innebörd. Det är inte så att den består av en enda lag, utan det är en gemensam beteckning för en mängd ändringar av lagar samt tillträdandet av nya lagar. Förslaget lades fram i […]