Telefonavlyssning

Telefonavlyssning syftar till övervakningen av en telefonlinje, ofta i hemlighet. I demokratiska länder behöver du gå igenom en längre process för att som myndighet eller rättsväsende ägna dig åt telefonavlyssning. Denna aktivitet är högst inkräktande på privatlivet, därmed behövs det argumenteras för att det inte finns någon annan åtgärd där man kan få tag i den viktiga informationen. Brottet i fråga måste också vara tillräckligt allvarligt för att telefonavlyssning ska bli aktuellt. Att ägna sig åt telefonavlyssning utan lov är ett brott i sig och kan leda till både fängelse och böter. I några länder kan dock otillåtet material från avlyssning användas i rätten, men själva gärningen kommer att åtalas i ett separat fall. Telefonavlyssning och liknande åtgärder har varit uppe för hätsk diskussion sedan långt tillbaka. I bland annat USA har det gång på gång dykt upp fall där regeringen tillåtit och medvetet brutit mot den amerikanska konstitutionen genom att avlyssna människor i deras ”kamp emot terror”. Det var den dåvarande presidenten George W. Bush och hans administration som stod för avlyssning och de fick hård kritik av deras användning av åtgärder som saknade berättigande och de nödvändiga dokumenten. På detta sätt kunde National Security Agency (NSA) agera utan fullmakt och ägna sig åt avlyssning på både egna medborgare och utländska personer som de misstänkte. Åtgärderna innefattade även övervakning av SMS, mail och internet-aktivitet. Den amerikanska lagen FISA (Foreign Intelligence

(Visited 117 times, 1 visits today)