Tio år efter FRA-debatten

Det är snart tio år sedan den explosiva FRA-debatten brakade loss. Det var en omfattande kritik som då riktades mot staten och deras beslut att kunna ta del av och ha rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar landets gränser. Nu har regeringen givit tidigare FRA-chefen och juristen Ingvar Åkesson i uppdrag att granska och gå till botten med personuppgiftsbehandlingen.

Åkessons uppgift blir bland annat att ”analysera om rådande lagstiftning är ändamålsenlig för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts verksamheter och om den är tillräcklig i fråga om skyddet för enskildas personliga integritet”. Regeringen konstaterar även i sina direktiv att ”den snabba tekniska utvecklingen skapar möjligheter att på ett effektivt sätt inhämta information som är av betydelse för att kunna skydda landet mot yttre hot”. Meningen är att Åkesson ska kunna ge förslag till lagändringar om det behövs. Det ska bli intressant att följa upp denna utredning och se var den landar. Läs mer här på bloggen så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

(Visited 74 times, 1 visits today)