Trafiksäkerhetskamera

Trafikverket som har hand om våra vägar och trafiksäkerheten i Sverige har bevisat att hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. De har också placerat ut trafiksäkerhetskamerorna som övervakar oss- det vi i vanligt tal kallar fartkameror. Hastigheten sänks visserligen där en trafiksäkerhetskamera finns säger forskningen, men det är speciellt att bli övervakad och kartlagd när man är ute och kör. I England har man tagit det så långt att foton tas av alla bilar som kör vid vissa platser, dygnet runt. Finns det bättre sätt att hindra olyckor än övervakning? Även om hastigheten sänks och olyckan är liten kan den kan följder. Skadorna på bilen kan bli mycket kostsamma och förstöra en ekonomi i månader eller år framöver. För att klara ekonomin kan man i och för sig jämföra priserna på bästa siten för bildelar online och se om det finns något man klarar att fixa själv.

Trafiksäkerhetskameror eller storebror som ser dig?

(Visited 1 times, 1 visits today)