Vad är FRA lagen

Vad är FRA lagen?

Vad är FRA?Alla har vi hört talas om den, men det är inte särskilt många som är medvetna om dess innebörd. Det är inte så att den består av en enda lag, utan det är en gemensam beteckning för en mängd ändringar av lagar samt tillträdandet av nya lagar. Förslaget lades fram i proposition ”2006/07:63 – En Anpassad Försvarsunderrättelseverksamhet” av moderaternas försvarsminister Mikael Odenberg, som tagit över ärendet från Socialdemokraterna.

FRA blev verklighet den 18 juni 2008.

FRA-lagen blev till verklighet den 18 juni 2008 efter att den gått igenom riksdagen. Den 1 juni 2009 sattes den officiellt i verk. Riksdagens beslut föregicks av en nationell debatt men även kritik från olika håll, särskilt på nätet. Det hela motiveras med att underrättelsetjänsten med hjälp av dessa lagar ska kunna förhindra olika former av terrorism och andra internationella hot. Vad är FRA lagen i förhållande till underrättelseverksamhet? Försvarets radioanstalt (FRA) ska alltså få tillgång till den trafik som passerar Sveriges gränser. Mer specifikt betyder FRA lagen att Försvarets radioanstalt tilldelats befogenhet att bedriva avlyssning av trafik på internet och telefon. Ett kriterium för denna avlyssning är att den enbart får genomföras när kabeltrafiken i fråga passerar svensk gräns.

Trafiken urskiljs med användning av sökbegrepp. Avlyssning är dock inte främmande för svenska myndigheter. Tidigare har det funnits vissa lagar som gett dylikt tillstånd. Ett exempel på detta är Telelagen SFS 1993:597. Reaktionerna över de lagändringar som skett har varit blandade. Vissa ser det som ett tvingande behov för rikets säkerhet och andra ser det som en kränkning av personlig integritet. Oavsett vilken sida man står på finns det mycket som talar både för och mot som man bör ta in. Vad är FRA lagen och hur fungerar den sett ur ett kritiskt perspektiv? Det finns mycket som talar för och mot att ta in i sin bedömning. Fortsatt läsning för att bilda en egen uppfattning rekommenderas.

(Visited 333 times, 1 visits today)